Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti Topforsport s.r.o. (registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004296) je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti Topforsport za účelem zvýšení jejich dovedností a znalostí v oblasti měkkých a manažerských dovedností, jazyků a dalších oblastí, které mají přímou vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici. Celkem bude proškoleno 23 zaměstnanců společnosti žadatele, kdy všichni dosáhnou na minimálně 40 hodin školení. Celkové náklady projektu činí 2 065 036,- Kč. Celková délka projektu je 24 měsíců.

vzdelavani